ONZE VISIE

Wezen-Vrienden Visie en Missie

Uitmuntende jeugdwerking met aandacht voor een hoogstaand sportief en pedagogisch kader, in een dynamische omgeving en met een accent op continuïteit, en met een stevige onderbouw, die de financiële gezondheid waarborgt als basis voor competitieve seniorenploegen met spelers uit eigen opleiding.

Rekrutering uit de regio.

Vertrekkende van onze missie werden volgende doelstellingen vooropgesteld:

De spelende leden op een pedagogisch verantwoorde manier een groot aantal fysieke, sporttechnische, tactische, mentale en sociale vaardigheden aanleren en hen via een groot aantal activiteiten volop de kans geven deze vaardigheden te ontwikkelen.

Aan die spelers die de ambitie hebben een sportieve carrière uit te bouwen de passende opleiding en voorbereiding bieden, hen te helpen bij het oriënteren van deze carrière en hen verder ondersteunen bij de uitbouw ervan.

Prioriteit:

Continuïteit jeugdopleiding in de club.

Jeugdwerking opsplitsen (hoge en lage ringen)

Investeren in gediplomeerde trainers

Niettegenstaande basketbal een teamsport is, toch mogelijkheden creëren om elke speler op eigen niveau te laten evolueren.

Doelstellingen:

Het resultaat van de wedstrijden bepaalt niet de inhoud van de trainingen.

Het sportief programma staat voorop.

De ontwikkeling van elke speler naar het hoogste niveau staat centraal.

Begeleiden van eigen jeugdtrainers door de coördinators.

Per speler een evaluatie met feedback. Jeugdspelers laten doorgroeien naar seniorenploegen